Werk

Projecten

RE-INTEGRATIE

Re-integratie betekent dat mensen weer aan het werk gaan. Bijvoorbeeld na een langdurige ziekte. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. De overheid helpt hen daarbij. Werkgevers worden gestimuleerd mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat iedereen die kan werken weer aan de slag gaat.

Heb jij een Bijstandsuitkering (alleen in de gemeente Emmen), een Wajong- of andere arbeidsongeschiktheidsuitkering en heb je moeite met het vinden of behouden van een baan. Neem voor een kosteloos adviesgesprek contact met ons op.