Werk

Modules

SOCIALE ACTIVERING (VOOR MENSEN MET EEN WWB-, WAJONG-, WGA-, OF ZW-UITKERING)

Sociale activering is het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten, die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen. Bij Sociale activering is niet sprake van een opsomming van een paar activiteiten. Het betreft alle maatschappelijk zinvolle activiteiten die een bijdrage leveren aan het verminderen van de afstand tot en het daarmee weer krijgen van aansluiting met de arbeidsmarkt.

Aanmelding voor deelname kan plaatsvinden via het UWV of door de kandidaat zelf. Mensen met een bijstandsuitkering (WWB) in de gemeente Emmen kunnen zich aanmelden via hun klantmanager.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden tot sociale activering neem dan contact met ons op.