Werk

Jobcoaching

Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van werknemers met een arbeidshandicap bij hun huidige en of toekomstige werkgever. Het doel van jobcoaching is het versterken van uw functioneren zodat de kans op het behouden van de baan zo groot mogelijk is. Het kan hier gaan om ondersteuning van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een arbeidshandicap ten gevolge van psychische problemen. Voorwaarde: er moet een dienstverband zijn (of een proefplaatsing) van minimaal 12 uur per week.

Persoonlijke ondersteuning wordt alleen uitgevoerd door een door het UWV erkende jobcoach-organisatie. Voor de uitvoering van haar Jobcoachactiviteiten werkt Living Care samen en is aangesloten bij de onderneming Wajong Talenten. Wajong Talenten B.V. is sinds 2008 een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie. Er wordt intensieve en persoonlijke begeleiding geboden, gericht op de omschreven doelen. Samen met de werknemer en in overleg met de werkgever wordt de begeleidingsbehoefte en -intensiteit vastgesteld. Dit resulteert in een individueel coachingsprogramma.

Door intensieve begeleiding stimuleert de jobcoach de motivatie van uw werknemer. De jobcoach handelt preventief en oplossingsgericht door evaluatiegesprekken en strakke afspraken met werkgever en werknemer.