Werk

Wajongeren

De afkorting Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Als iemand op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen, dan heeft hij of zij recht op een uitkering. Dit noemen we een Wajong-uitkering. Deze uitkering krijgen ze, omdat ze door hun ziekte of handicap vaak minder kunnen verdienen dan iemand van dezelfde leeftijd en opleiding. De Wajong doelgroep is divers. Zo kan het om iemand gaan van 18 jaar met het syndroom van down, maar ook iemand van 64 die blind is. Het gaat dus om mensen van alle leeftijden.
Jonggehandicapten met een arbeidsbeperking worden gestimuleerd en geholpen om werk te zoeken en/of te behouden. Deze hulp is nodig, omdat hun beperking er soms voor zorgt dat het zoeken naar een baan moeilijk is. Voor de uitvoering van haar Jobcoachactiviteiten werkt Living Care samen en is aangesloten bij de onderneming Wajong Talenten. Wajong Talenten B.V. is sinds 2008 een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie. Er wordt intensieve en persoonlijke begeleiding geboden, gericht op de omschreven doelen. Samen met de werknemer en in overleg met de werkgever wordt een individueel begeleidingsplan vastgesteld.

Voor verdere informatie over Wajongeren zie www.wajongtalenten.nl .