Werk

Werkgever

In het sociaal akkoord (2013) is afgesproken dat ondernemers 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëren. De overheid zorgt voor 25.000 extra banen. Die banen moeten er in 2025 zijn. Eind 2016 moeten de eerste 20.000 er zijn. Voor de arbeidsmarktregio Drenthe gaat het bij een evenredig aandeel om 280 banen tot en met 2016 en 1700 in 2025.

Living Care ondersteunt werkgevers die werkplekken beschikbaar (willen) stellen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of met een arbeidsbeperking. Uiteraard is van groot belang dat de nieuwe werknemer goed functioneert, maar ook dat er draagvlak is binnen de eigen organisatie. Living Care ondersteunt zowel de werknemer als de werkgever. Daarnaast is er ondanks het bewustzijn van “maatschappelijk verantwoord ondernemerschap”, enige financiële compensatie gewenst evenals uitsluiting van risico’s bij eventuele ziekte en uitval.