Werk

Werkzoekenden

Ieder mens verdient passend werk. Het is echter niet voor iedereen eenvoudig om passend werk te vinden.
De oorzaak hiervan is lang niet altijd een gebrek aan werklust of enthousiasme, maar is in veel gevallen gelegen in een verstoord arbeidsverleden en/of (gedeeltelijke) beperkingen in het functioneren.
Het uiteindelijke doel is het vinden van een voor de betreffende persoon passende werkomgeving, waarin zijn/haar kwaliteiten tot uiting komen en het meegebrachte enthousiasme wordt gewaardeerd.


Living Care ondersteunt en begeleidt mensen bij het vinden van nieuw perspectief op de arbeidsmarkt


Als u op zoek bent naar een zinvolle werkervaringsplaats en mee wilt doen aan één van onze projecten, neem dan contact op met uw klantmanager van de uitkerende instantie (Gemeente/UWV) om te informeren of er voor u mogelijkheden zijn om deel te kunnen nemen aan één van onze projecten.

Living Care is werkzaam in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder.