Werk

Dagbesteding

JOBCOACHING

Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van werknemers met een arbeidshandicap bij hun huidige en of toekomstige werkgever. Het doel van jobcoaching is het versterken van uw functioneren zodat de kans op het behouden van de baan zo groot mogelijk is. Het kan hier gaan om ondersteuning van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een arbeidshandicap ten gevolge van psychische problemen. Voorwaarde: er moet een dienstverband zijn (of een proefplaatsing) van minimaal 12 uur per week. Voor de uitvoering van haar Jobcoachactiviteiten werkt Living Care samen en is aangesloten bij de onderneming Wajong Talenten. Wil je meer weten over hoe en op welke wijze wij jou kunnen ondersteunen, bel ons!