Werk

Jobcoaching

JOBCOACHING

Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van werknemers met een arbeidshandicap bij hun huidige en of toekomstige werkgever. Het doel van jobcoaching is het versterken van het functioneren van de medewerker zodat de kans op het behoud van de baan zo groot mogelijk is. Voorwaarde: er moet een dienstverband zijn (of een proefplaatsing) van minimaal 12 uur per week. Voor de uitvoering van haar Jobcoachactiviteiten werkt Living Care samen en is aangesloten bij de onderneming Wajong Talenten.

Ons motto “De juiste persoon op de juiste plaats tegen passende voorwaarden”.